• BYGG:
    Prosjektutvikling, tidligfase, Prosjektledelse, prosjekteringsledelse byggeledelse, SHA; Skoler, boliger, boligblokker (50 – 300 leiligheter) svømmehaller, idrettsanlegg, museumsbygg, helsebygg og næringsbygg, større betongkonstruksjoner, kulverter, parkeringshus, rivingsarbeider.
  • SAMFERDSEL:
    Prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, SHA – T- Bane, Vei og sykkelm, bruer og rundkjøringer
  • INFRASTRUKTUR:
    Renseanlegg, kraftlinjeutbygging, forbrenningsanlegg, VA anlegg.
  • Teknisk kompetanse stål/ betong, grunnarbeider, tetting, membranarbeider (tett bygg), naturstein og murarbeider, utenomhusarbeider, tømrerarbeider, våtrom.

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Kontakt oss