Vår historie:
First PA er et rendyrket PA-firma, som tilbyr; prosjekt- og prosjekteringsledelse, byggeledelse innen alle disipliner, samt KS
og SHA/ HMS tjenester innenfor bygge- og anleggsbransjen.

First PA ble stiftet mars 2007, da som søsterselskap til T-2 Prosjekt, under navnet T-2 Prosjekt Asker. I 2017 skiftet firmaet navn til First PA, og ble et selvstendig selskap. Selskapet er eid av ansatte og styreleder i selskapet.

Vi fokuserer på kvalitet i alle faser – helt fra prosjektenes tidligfase til ferdigstillelse, og våre tjenester utføres med fokus på å oppnå tillit, både hos kunden, rådgivere og entreprenøren, i den hensikt å smøre byggeprosessen og dermed unngå konflikter.

Bærekraft:
Vi har hatt stort fokus på bærekraft fra lenge før dette ble et «bransjeord». Vi ser verdien av mangfold innen kultur, geografi, alder og kompetanse, og har lært at hver medarbeider er en unik ressurs med egne kvaliteter og verdier som tilfører First PA en bærekraftig stabilitet. Vi skal vokse kontrollert avhengig av etterspørsel og marked.

Vi har svært lav turnover, og ønsker alltid å være en foretrukket arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og tilhørighet – hvor den enkelte ansatte får stor frihet under ansvar for gjennomføring av aktuelle prosjekter, samt at ledelsen jobber aktivt for å holde på det gode miljøet hos oss.

Vi har tett samarbeid med dyktige arkitekter, rådgivende ingeniører for de fleste fagområder, og søker alltid å kunne tilby våre oppdragsgivere rådgivere med relevant erfaring og solid kompetanse fra bransjen. Se mer om dette under våre tjenester.

First PA feirer i år 15 årsjubileum (2022), har gjennom denne perioden ferdigstilt svært mange spennende prosjekter, med fornøyde oppdragsgivere, som kan sees under fanen prosjektreferanser.

Vårt verdigrunnlag
Kunde:

Vi skal opptre profesjonelle og vi skal være seriøse og etterrettelige i alle våre oppgaver.
Vi skal behandle alle parter i prosjektene rettferdig.
Vi skal være effektive og gi raske tilbakemeldinger på henvendelser

Medarbeider:
Vi legger vekt på å bygge et godt arbeidsmiljø med faglig påfyll, jevnlige informasjonsmøter og sosiale arrangementer.
Vi ønsker å ha et mangfold dette være seg alder, etnisitet, kompetanse og kjønn.
Vi legger vekt på å etablere et godt arbeidssted hvor vi alle kan møtes selv om vårt arbeid i stor grad utføres ute hos kunde.

Samarbeidspartnere:
Vi skal gjøre våre samarbeidspartnere gode gjennom rask responstid og sikker levering i både tilbuds- og prosjektprosesser.

Miljøstrategi
First PA AS har som mål å være førstevalget for kunder som setter miljø i fokus.
First PA AS skal oppfattes som en miljøbevisst bedrift, der de ansatte til enhver tid tar miljøansvar. Dette innebærer at vi viser omtanke for samfunnets sårbarhet gjennom våre valg og vår rådgivning.
Vi er proaktive innenfor vår kompetanse innen miljø, sikkerhet og beredskap for å oppnå gode resultater både for kunden og for egen virksomhet.
For å vise vårt engasjement for miljø har First PA AS valgt å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Gjennom sertifisering som Miljøfyrtårn forplikter vi oss til å jobbe med kontinuerlig forbedring av bedriftens prosesser knyttet til miljø.

Internt:
PA AS bidrar til gode miljøløsninger i egen virksomhet.
Vår miljøprofil skal bidra til å styrke First PA AS sin posisjon forretningsmessig, omdømme og som arbeidsgiver.
First PA AS skal kontinuerlig arbeide for å bevisstgjøre den ansatte rundt «grønne valg», gjennom First PA AS sitt interne KS- og SHA-system. Målet er å gjøre det enkelt for de
ansatte bevisst å ta «grønne valg» i arbeidshverdagen innen energibruk, innkjøp, forbruk og tjenestereiser.

Vårt forhold til kunden:
First PA AS er bevist den påvirkningskraften vi har når kunden velger løsninger.
Vi vil sammen med kunden identifisere og øke ambisjonsnivået for miljøarbeidet i de ulike oppdragene.
Bærekraftige løsninger kommer frem gjennom å gi rom for alternative løsninger i tett samarbeid med alle interessenter til oppdraget.

 

 

Våre tjenester

Se tjenester