Er du glad i utfordrende prosjekter, har god erfaring og kan vise til resultater og fornøyde oppdragsgivere, kan du se frem til nye utfordringer hos oss. First PA har et godt og trygt arbeidsmiljø. Vi skal støtte hverandre både sosialt, men også ved å spille på hverandres styrker for å lede kundens prosjekt i mål på best mulig måte.

I First PA får du muligheten til å jobbe med:Prosjektledelse, prosjekteringsledelse, Byggeledelse, KS og SHA / HMS.

Send CV og søknad til firmapost@firstpa.noeller kontakt daglig lederFrank Jensen direkte på mobil 480 93 900.

Våre ledige stillinger


Byggeleder

med minimum 3 års erfaring


Byggeleder

med minimum 5 års erfaring


Prosjektleder

med minimum 5 års erfaring