Vi tilbyr komplette prosjektadministrative tjenester innenfor eiendom, bygg og anlegg. Kjernekompetansen vår er prosjektutvikling, prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse samt SHA-koordinering. Vi utfører også tilstandsvurderinger og kvalitetssikrer FDV-dokumentasjon. Vi fokuserer på kvalitet i alle faser - helt fra prosjektenes tidligfase til ferdigstillelse.